This is a printer friendly version

Search:

by keyword or phrase:

Go to:

Bible reference:

Translations:

Preferred Translations

  • Preferred Translations can be selected from the preferences tab

All Translations

Extra context verses: 0

john 1:1 (Table III)

Eusebian Number

1.1 3.14 4.1 4.3 4.5
Matt.1.1-16 Luke.3.23-38 John.1.1-5 John.1.9-10 John.1.14
1liber generationis Iesu Christi filii David filii Abraham 2Abraham genuit Isaac Isaac autem genuit Iacob Iacob autem genuit Iudam et fratres eius 3Iudas autem genuit Phares et Zara de Thamar Phares autem genuit Esrom Esrom autem genuit Aram 4Aram autem genuit Aminadab Aminadab autem genuit Naasson Naasson autem genuit Salmon 5Salmon autem genuit Booz de Rachab Booz autem genuit Obed ex Ruth Obed autem genuit Iesse Iesse autem genuit David regem 6David autem rex genuit Salomonem ex ea quae fuit Uriae 7Salomon autem genuit Roboam Roboam autem genuit Abiam Abia autem genuit Asa 8Asa autem genuit Iosaphat Iosaphat autem genuit Ioram Ioram autem genuit Oziam 9Ozias autem genuit Ioatham Ioatham autem genuit Achaz Achaz autem genuit Ezechiam 10Ezechias autem genuit Manassen Manasses autem genuit Amon Amon autem genuit Iosiam 11Iosias autem genuit Iechoniam et fratres eius in transmigratione Babylonis 12et post transmigrationem Babylonis Iechonias genuit Salathihel Salathihel autem genuit Zorobabel 13Zorobabel autem genuit Abiud Abiud autem genuit Eliachim Eliachim autem genuit Azor 14Azor autem genuit Saddoc Saddoc autem genuit Achim Achim autem genuit Eliud 15Eliud autem genuit Eleazar Eleazar autem genuit Matthan Matthan autem genuit Iacob 16Iacob autem genuit Ioseph virum Mariae de qua natus est Iesus qui vocatur Christus 23et ipse Iesus erat incipiens quasi annorum triginta ut putabatur filius Ioseph qui fuit Heli 24qui fuit Matthat qui fuit Levi qui fuit Melchi qui fuit Iannae qui fuit Ioseph 25qui fuit Matthathiae qui fuit Amos qui fuit Naum qui fuit Esli qui fuit Naggae 26qui fuit Maath qui fuit Matthathiae qui fuit Semei qui fuit Iosech qui fuit Ioda 27qui fuit Iohanna qui fuit Resa qui fuit Zorobabel qui fuit Salathihel qui fuit Neri 28qui fuit Melchi qui fuit Addi qui fuit Cosam qui fuit Helmadam qui fuit Her 29qui fuit Iesu qui fuit Eliezer qui fuit Iorim qui fuit Matthat qui fuit Levi 30qui fuit Symeon qui fuit Iuda qui fuit Ioseph qui fuit Iona qui fuit Eliachim 31qui fuit Melea qui fuit Menna qui fuit Matthata qui fuit Nathan qui fuit David 32qui fuit Iesse qui fuit Obed qui fuit Booz qui fuit Salmon qui fuit Naasson 33qui fuit Aminadab qui fuit Aram qui fuit Esrom qui fuit Phares qui fuit Iudae 34qui fuit Iacob qui fuit Isaac qui fuit Abraham qui fuit Thare qui fuit Nachor 35qui fuit Seruch qui fuit Ragau qui fuit Phalec qui fuit Eber qui fuit Sale 36qui fuit Cainan qui fuit Arfaxat qui fuit Sem qui fuit Noe qui fuit Lamech 37qui fuit Mathusalae qui fuit Enoch qui fuit Iared qui fuit Malelehel qui fuit Cainan 38qui fuit Enos qui fuit Seth qui fuit Adam qui fuit Dei
1in principio erat Verbum et Verbum erat apud Deum et Deus erat Verbum 2hoc erat in principio apud Deum 3omnia per ipsum facta sunt et sine ipso factum est nihil quod factum est 4in ipso vita erat et vita erat lux hominum
5et lux in tenebris lucet et tenebrae eam non conprehenderunt
9erat lux vera quae inluminat omnem hominem venientem in mundum 10in mundo erat et mundus per ipsum factus est et mundus eum non cognovit 14et Verbum caro factum est et habitavit in nobis et vidimus gloriam eius gloriam quasi unigeniti a Patre plenum gratiae et veritatis