This is a printer friendly version

Search:

by keyword or phrase:

Go to:

Bible reference:

Translations:

Preferred Translations

  • Preferred Translations can be selected from the preferences tab

All Translations

Extra context verses: 0

john 1:1 (Table III)

Eusebian Number

1.1 3.14 4.1 4.3 4.5
Matt.1.1-16 Luke.3.23-38 John.1.1-5 John.1.9-10 John.1.14
1Книга родоводу Ісуса Христа, сина Давидового, сина Авраамового. 2Авраам породив Ісаака; а Ісаак породив Якова; а Яков породив Юду та братів його; 3а Юда породив Фареса та Зару від Тамари; а Фарес породив Єсрома; а Єсром породив Арама; 4а Арам породив Аминадава; а Амннадав породив Насона; а Насон погодив Салмона; 5а Салмон породив Вооза від Рахави; а Вооз породив Овида від Рути; а Овид породив Єссея; 6а Єссей породив Давида царя; а Давид цар породив Соломона від Урієвої; 7а Соломон породив Ровоама; а Ровоам породив Авію; а Авія породив Асу; 8а Аса породив Йосафата; а Йосафат породив Йорама; а Йорам породив Озію; 9а Озія породив Йоатама; а Йоатам породив Ахаза; а Ахаз породив Єзекію; 10а Єзекія породив Манассію, а Манассія породив Амона; а Амон породив Йосію; 11а Йосія породив Єхонїю та братів його, під час переселення у Вавилон; 12а після того, як переселено їх у Вавидон, Єхонїя породив Салатиїла, а Салатиїл породив Зоровавеля; 13а Заровавель породив Авіюда; а Авіюд породив Єліякима; а бліяким породив Азора; 14а Азор породив Садока; а Садок породив Ахима; а Ахим породив Єліюда; 15а Єліюд породив Єліазара; а Єліазар породив Маттана; а Маттан породив Якова; 16а Яков породив Йосифа, чоловіка Мариїного, що від неї родивсь Ісус, на прізвище Христос. 23А тому Ісусові починав ся мало не трийцятий рік, і був Він, як думали, син Йосифїв, Ілиїв, 24Маттатів, Левиїн, МелхиЇн, Янаїв, Йосифїв, 25Мататіїв, Амосів, Наумів, Єслимів, Наггеїв, 26Маатів, Мататиїв, Семеїв, Йосифїв, Юдин, 27Йоананів, Рисаїв, Зоровавелів, Салатіїлів, Нириїв, 28Мелхиїв, Адиїв, Косамів, Єлмодамів, Ирів, 29Йосиїв, Єлиєзерів, Йоримів, Маттатів, Левиїн, 30Симеонів, Юдин, Йосифів, Ионанів, Єлиякимів, 31Мелеаїв, Маінанів, Мататаїв, Натанів, Давидів, 32Єсеїв, Овидів, Воозів, Салмонів, Насонів, 33Аминадавів,Арамів, Єсромів, Фаресів, Юдин, 34Яковів, Ісааків, Авраамів, Тарин, Нахорів, 35Сарухів, Рахавів, Фалеків, Єверів, Салин, 36Каінанів, Арфаксадів, Оимів, Ноїв, Ламехів, 37Матусалів, Єнохів, Яредів, Малелейлів, Кайнанів, 38Єносів, Ситів, Адамів, Божий. 1Упочинї було Слово, й Слово було в Бога, й Бог було Слово. 2Воно було в починї у Бога. 3Все Ним стало ся; і без Него не стало ся нїщо, що стало ся. 4У Йому життє було: й життв було сьвітлом людям. 5І сьвітло у темряві сьвітить, і темрява Його не обняла. 9Було сьвітло правдиве, що просьвічує кожного чоловіка, що приходить на сьвіт. 10На сьвітї був, і сьвіт Ним настав, і сьвіт Його не пізнав. 14І Слово тїлом стало ся, і пробувало між нами (й бачили ми славу Його, славу, яко Єдинородного від Отця), повне благодати і правди.