This is a printer friendly version

Search:

by keyword or phrase:

Go to:

Bible reference:

Translations:

Preferred Translations

  • Preferred Translations can be selected from the preferences tab

All Translations

Extra context verses: 0

john 1:1 (Table III)

Eusebian Number

1.1 3.14 4.1 4.3 4.5
Matt.1.1-16 Luke.3.23-38 John.1.1-5 John.1.9-10 John.1.14
1Ko te pukapuka o te whakapapa o Ihu Karaiti, tama a Rawiri, tama a Aperahama. 2Na ko ta Aperahama ko Ihaka; ta Ihaka ko Hakopa; ta Hakopa ko Hura ratou ko ona tuakana, ko ona teina; 3Ta Hura raua ko Tamara ko Parete raua ko Hara; ta Parete ko Heteromo; ta Heteromo ko Arame; 4Ta Arame ko Aminarapa; ta Aminarapa ko Nahona; ta Nahona ko Haramono; 5Ta Haramono raua ko Rahapa ko Poaha; ta Poaha raua ko Rutu ko Opere; ta Opere ko Hehe; 6Ta Hehe ko Rawiri, ko te kingi; ta Rawiri kingi raua ko te wahine a Uria ko Horomona; 7Ta Horomona ko Rehopoama; ta Rehopoama ko Apia; ta Apia ko Aha; 8Ta Aha ko Iehohapata; ta Iehohapata ko Iorama; ta Iorama ko Ohiaha; 9Ta Ohiaha ko Iotama; ta Iotama ko Ahata; ta Ahata ko Hetekia; 10Ta Hetekia ko Manahi; ta Manahi ko Amono; ta Amono ko Hohia; 11Ta Hohia ko Hekonia ratou ko ona teina; i te wa o te whakahekenga ki Papurona: 12A, i muri i te whakahekenga atu ki Papurona, ka whanau ta Hekonia ko Haratiera; ta Haratiera ko Herupapera; 13Ta Herupapera ko Apiuru; ta Apiuru ko Eriakimi; ta Eriakimi ko Atoro; 14Ta Atoro ko Haroko; ta Haroko ko Akimi; ta Akimi ko Eriuru; 15Ta Eriuru ko Ereatara; ta Ereatara ko Matana; ta Matana ko Hakopa; 16Ta Hakopa ko Hohepa, ko te tahu a Meri; whanau ake ta Meri ko Ihu, e kiia nei ko te Karaiti. 23Na ko Ihu, i a ia i timata ai ki te whakaako, kei te toru tekau ona tau, a ki ta te tangata ki, he tama ia na Hohepa, tama a Heri, 24Ko ia he tama na Matata, tama a Riwai, tama a Mereki, tama a Iana, tama a Hohepa, 25Tama a Matatiaha, tama a Amoho, tama a Nahumu, tama a Eheri, tama a Nakai, 26Tama a Maata, tama a Matiaha, tama a Hemei, tama a Hohepa, tama a Hura, 27Tama a Hoana, tama a Reha, tama a Herupapera, tama a Haratiera, tama a Neri, 28Tama a Mereki, tama a Ari, tama a Kohama, tama a Eremorama, tama a Ere, 29Tama a Hohe, tama a Erietere, tama a Horimi, tama a Matata, tama a Riwai, 30Tama a Himiona, tama a Hura, tama a Hohepa, tama a Honana, tama a Eriakimi, 31Tama a Merea, tama a Menana, tama a Matata, tama a Natana, tama a Rawiri, 32Tama a Hehe, tama a Opere, tama a poaha, tama a Haramono, tama a Nahona, 33Tama a Aminarapa, tama a Arame tama a Heteromo, tama a Parete, tama a Hura, 34Tama a Hakopa, tama a Ihaka, tama a Aperahama, tama a Tera, tama a Nahora, 35Tama a Haruku, tama a Rakau, tama a Pereke, tama a Epere, tama a Haraha, 36Tama a Kainana, tama a Arapahata, tama a Hema, tama a Noa, tama a Rameka, 37Tama a Matuhara, tama a Enoka, tama ia Iarere, tama a Marereere, tama a Kainana, 38Tama a Enoha, tama a Heta, tama a Arama, a te tama a te Atua.
1I te timatanga te Kupu, i te Atua te Kupu, ko te Atua ano te Kupu. 2I te Atua ano tenei Kupu i te timatanga. 3Nana nga mea katoa i hanga; kahore hoki tetahi mea i kore te hanga e ia o nga mea i hanga. 4I a ia te ora; ko te ora te marama mo nga tangata.
5I roto i te pouri te marama e whiti ana; heoi kihai i mau i te pouri.
9Ko te marama pono tera, ara ko te marama e marama ai nga tangata katoa e haere mai ana ki te ao. 10I te ao ia, i hanga ano e ia te ao, a kihai te ao i mohio ki a ia. 14I whakakikokikoa te Kupu, a noho ana i a matou, i kite ano matou i tona kororia he kororia e rite ana ki to te Tama kotahi a te Matua, ki tonu i te aroha noa, i te pono.