This is a printer friendly version

Search:

by keyword or phrase:

Go to:

Bible reference:

Translations:

Preferred Translations

  • Preferred Translations can be selected from the preferences tab

All Translations

Extra context verses: 0

john 1:1 (Table III)

Eusebian Number

1.1 3.14 4.1 4.3 4.5
Matt.1.1-16 Luke.3.23-38 John.1.1-5 John.1.9-10 John.1.14
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 23¶ Agus do bhí Iosa féin a dtimchioll a dheichmblíadhan fichead dáois, ar mbeith (do réir bhreathnuighthe na ndáoine) na mbac ag Ióseph, mhic Héli, 24Mhic Matthat, mhic Lébhi, mhic Melchi, mhic Ianna, mhic Ioseph, 25Mhic Matatías, mhic Amos, mhic Náum, mhic Esli, mhic Nagge, 26Mhic Máat, mhic Matatías, mhic Sémei, mhic Ióseph, mhic Iúda, 27Mhic Ioanna, mhic Résa, mhic Sorobábel, mhic Salatíel, mhic Néri, 28Mhic Melchí, mhic Addi, mhic Cósam, mhic Elmodam, mhic Er, 29Mhic Ióse, mhic Eliéser, mhic Iórim, mhic Matthat, mhic Lébhi, 30Mhic Siméon, mhic Iúda, mhic Ióseph, mhic Iónan, mhic Eliácim, 31Mhic Meléa, mhic Mainán, mhic Matata, mhic Nátan, mhic Dháibhi, 32Mhic Iessé, mhic Ohéd, mhic Boós, mhic Salmon, mhic Náasson, 33Mhic Aminadab, mhic Aram, mhic Esrom, mhic Pháres, mhic Iúdah, 34Mhic Iácob, mhic Isaac, mhic Abraham, mhic Tará, mhic Náchor, 35Mhic Sáruch, mhic Rágu, mhic Phálec, mhic Héber, mhic Salá 36Mhic Cáinan, mhic Arphcsad, mhic Sem, mhic Noé, mhic Lámedh, 37Mhic Matúsala, mhic Enoch, mhic Iáred, mhic Maleléel, mhic Cáinan, 38Mhic Enos, mhic Séth, mhic Adhaimh, mhic Dé.
1 2 3 4 5 9 10 14