This is a printer friendly version

Search:

by keyword or phrase:

Go to:

Bible reference:

Translations:

Preferred Translations

  • Preferred Translations can be selected from the preferences tab

All Translations

Extra context verses: 0

john 1:1 (Table III)

Eusebian Number

1.1 3.14 4.1 4.3 4.5
Matt.1.1-16 Luke.3.23-38 John.1.1-5 John.1.9-10 John.1.14
1Книга родоводу Ісуса Христа, Сина Давидового, Сина Авраамового: 2Авраам породив Ісака, а Ісак породив Якова, а Яків породив Юду й братів його. 3Юда ж породив Фареса та Зару від Тамари. Фарес же породив Есрома, а Есром породив Арама. 4А Арам породив Амінадава, Амінадав же породив Наассона, а Наассон породив Салмона. 5Салмон же породив Вооза від Рахави, а Вооз породив Йовіда від Рути, Йовід же породив Єссея. 6А Єссей породив царя Давида, Давид же породив Соломона від Урієвої. 7Соломон же породив Ровоама, а Ровоам породив Авію, а Авія породив Асафа. 8Асаф же породив Йосафата, а Йосафат породив Йорама, Йорам же породив Озію. 9Озія ж породив Йоатама, а Йоатам породив Ахаза, Ахаз же породив Єзекію. 10А Єзекія породив Манасію, Манасія ж породив Амоса, а Амос породив Йосію. 11Йосія ж породив Йоякима, Йояким породив Єхонію й братів його за вавилонського переселення. 12А по вавилонськім переселенні Єхонія породив Салатіїля, а Салатіїль породив Зоровавеля. 13Зоровавель же породив Авіюда, а Авіюд породив Еліякима, а Еліяким породив Азора. 14Азор же породив Садока, а Садок породив Ахіма, а Ахім породив Еліюда. 15Еліюд же породив Елеазара, а Елеазар породив Маттана, а Маттан породив Якова. 16А Яків породив Йосипа, мужа Марії, що з неї родився Ісус, званий Христос. 23А Сам Ісус, розпочинаючи, мав років із тридцять, бувши, як думано, сином Йосипа, Ілія, 24сина Маттатового, сина Левіїного, сина Мелхіїного, сина Яннаєвого, сина Йосипового, 25сина Маттатієвого, сина Амосова, сина Наумового, сина Еслієвого, сина Наггеєвого, 26сина Маатового, сина Маттатієвого, сина Семенієвого, сина Йосихового, сина Йодаєвого, 27сина Йоананового, сина Рисаєвого, сина Зоровавелевого, сина Салатіїлового, сина Нирієвого, 28сина Мелхієвого, сина Аддієвого, сина Косамового, сина Елмадамового, сина Ірового, 29сина Ісуєвого, сина Еліезерового, сина Йоримового, сина Маттатієвого, сина Левієвого, 30сина Семенового, сина Юдиного, сина Йосипового, сина Йонамового, сина Еліякимового, 31сина Мелеаєвого, сина Меннаєвого, сина Маттатаєвого, сина Натамового, сина Давидового, 32сина Єссеєвого, сина Йовидового, сина Воозового, сина Салаєвого, сина Наассонового, 33сина Амінадавого, сина Адмінієвого, сина Арнієвого, сина Есромового, сина Фаресового, сина Юдиного, 34сина Яковлевого, сина Ісакового, сина Авраамового, сина Тариного, сина Нахорового, 35сина Серухового, сина Рагавового, сина Фалекового, сина Еверового, сина Салиного, 36сина Каїнамового, сина Арфаксадового, сина Симового, сина Ноєвого, сина Ламехового, 37сина Матусалового, сина Енохового, сина Яретового, сина Малелеїлового, сина Каїнамового, 38сина Еносового, сина Ситового, сина Адамового, Сином Божим. 1Споконвіку було Слово, а Слово в Бога було, і Бог було Слово. 2Воно в Бога було споконвіку. 3Усе через Нього повстало, і ніщо, що повстало, не повстало без Нього. 4І життя було в Нім, а життя було Світлом людей. 5А Світло у темряві світить, і темрява не обгорнула його. 9Світлом правдивим був Той, Хто просвічує кожну людину, що приходить на світ. 10Воно в світі було, і світ через Нього повстав, але світ не пізнав Його. 14І Слово сталося тілом, і перебувало між нами, повне благодаті та правди, і ми бачили славу Його, славу як Однородженого від Отця.