Click here to download if it doesn't start automatically

About: Ordförklaringar och sakupplysningar


Ordförklaringar och sakupplysningar från 1917 års översättning av bibeln