Module NameKaz
Book NameКиелі кітап
Module TypeBible
Languagekk
Module Version1.1.1 (2019-01-07)
Minimum SWORD Version1.6.2
Download Size?.?? b
Install Size3.7 MB
AboutКиелі кітап қазақша аудармасы
© Қазақша аудармасы және көркемделуі «Жаңа өмір» баспасы, Стамбул, 1993, 1996, 2000, 2010. Хұқықтары сақталған осы текстің қолданылуы туралы қосымша мәліметті мына жерден таба аласыз: http://kiyelikitap.net/pravo. Version: 3.1.3
Distribution LicenseCopyrighted - distribution permitted to CrossWire
Download[download]
Source code for ModInfo.jsp